>NUORISOKUORO FACEBOOKISSA  |  >IN ENGLISH
Oulaisten Nuorisokuoro
  1. Äänenkäyttö

Oulaisten Nuorisokuoron sointi-ihanteena on energisyys ja instrumentaalisuus. Näihin tavoitteisiin on pyritty jatkuvalla äänenmuodostustyöllä. Äänenmuodostuksen opettamiseen on osallistunut kaiken aikaa kuoronjohtajan lisäksi laulunopettajakonsultti. Konsultin vierailut ovat ajoittuneet erityisesti kesäleirien yhteyteen. Tällä hetkellä konsulttina toimii dipl.laulaja Päivi Kantola Helsingistä.

Sointi-ihanteen kehittymistä ovat auttaneet myös monipuolinen kuoro-ohjelmisto ja kuorolaisten pitkään jatkunut laulajajäsenyys, osalla jopa yli kymmenen vuotta.

  2. Yhteistyö

Oulaisten Nuorisokuoro on ollut aina yhteistyöhakuinen. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. monet säveltäjät, koti- ja ulkomaiset kuorot ja kuoronjohtajat. Oulaisten Nuorisokuoro on esittänyt kantaesityksinä seuraavien säveltäjien teoksia: David Hamilton (Uusi Seelanti), Juhani Komulainen, Olli Kortekangas, Pekka Kostiainen, Herman Rechberger, Harri Wessman, Seppo Pohjola, Reijo Kekkonen, Riikka Talvitie, Soila Sariola ja Jan Hellberg. Monet säveltäjistä ovat myös vierailleet Oulaisissa työskennellen kuoron kanssa.

Yhteistyö on kanavoitunut myös Nuorten Kuoroliiton kautta. Oulaisten Nuorisokuoro on ollut mm. seitsemän Nuorten Kuoroliiton kesäleirin isäntäkuoro sekä Nuorten Kuoroliiton järjestämien Nuorten Kuoropäivien isäntäkuoro v. 2012. Kuoronjohtaja Tapani Tirilä on toiminut Nuorten Kuoroliiton puheenjohtajana v. 2000-2008 ja erilaisissa Sulasolin ja Nuorten Kuoroliiton hallinnollisissa ja taiteellisissa tehtävissä yli 30 vuoden ajan.

Yhteistyötä on tehty Tapani Tirilän johtamien aikuiskuorojen kanssa (Laaksojen Kamarikuoro Vox Ardens, Pyhäjokilaakson Mieslaulajat ja Naiskuoro Välke). Näkyvimpiä esimerkkejä näiden kuorojen yhteisesti toteuttamista projekteista ovat Gabriel Faurén Requiemin, Carl Orffin Carmina Buranan, Ariel Ramirezin Navidad Nuestran ja suurten Chydenius-konserttien esitykset. Yhteiset joulukonsertit alueella ovat jo perinne.

Yhteistyötä Oulaisissa toteutetaan Oulaisten koululaitoksen, Jokihelmen opiston, kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Oulaisten Lapsikuoro ja Oulaisten Nuorisokuoro muodostavat kuorokoulun Jokihelmen opiston taiteen perusopetuksen piirissä.

  3. Kansainvälisyys

Oulaisten Nuorisokuoron toiminta on ollut jo pitkään hyvin kansainvälistä. Kuoro on tehnyt kaikkiaan 39 ulkomaista konsertti-, festivaali- tai kilpailumatkaa. (ktso matkat).

Oulaisissa on vieraillut yli 20 ulkomaista kuoroa kaikista maanosista. Kuoro on laulanut yli 20 eri kielellä ja ohjelmistoon kuuluu musiikkia kaikista maanosista.

  4. Kasvatus

Oulaisten Nuorisokuorolla on erittäin tehokkaasti toimiva vanhempien muodostama kuoroyhdistys, jolla on vuosittaiset yleiskokoukset ja oma hallitus (puheenjohtaja ja neljä jäsentä). Käytännön asioita hoitavat sihteeri-intendentti ja rahastonhoitaja. Innostus, positiivisuus, rohkeus ja energisyys leimaavat niin kuoroyhdistyksen toimintaa kuin kaikkea muutakin kuoron työskentelyä. Näillä elementeillä luodaan pohjaa tavoitteelliseen kuorotyöhön pienessä kaupungissa.

Tavoitteissaan Oulaisten Nuorisokuoro painottaa kuoron roolia myös laaja-alaisesti sivistävänä musiikkikouluna ja nuoren persoonan kasvuun myönteisesti vaikuttavana elämänkouluna.